Ratepension

En ratepension er en pension, du får udbetalt i rater, efter at have sparet op i et frivilligt antal år. Når du går på pension får du den opsparede sum udbetalt i det antal rater, du ønsker. Fx over 10 år, kortere eller længere tid – op til 25 år efter din pensionsalder. Det kan du planlægge efter dine ønsker til din økonomi, når du når til din pensionsalder.

En af fordelene ved ratepensionen (og livrentepensionen i øvrigt) er, at du får fradrag i din skat for dine indbetalinger, op til den gældende grænse for indbetalingsåret (kr. 58.500 i 2021). Til gengæld skal du betale skat, når du får udbetalt pengene.

Du kan indbetale til din ratepension når du vil, så hvis for eksempel du sidst på året står til at skulle betale topskat, så kan du lave en ekstraordinær indbetaling til den, så du slipper for (i hvert fald en del) af topskattebetalingen.

Forskel på ratepension og livrente

De to pensioner minder på mange måder om hinanden, men hvor livrenten udbetales hele din levetid (fra du går pension), så udbetales din ratepension kun over det antal år, du har aftalt med forsikringsselskabet. I ratepensionen får du altså kun det ud, du har opsparet, mens livrenten mere fungerer som en forsikring, der stopper med at udbetale, når du dør – uanset om du dør et år efter du går på pension, eller om du bliver 118 år gammel.

Ratepension, der ikke er udbetalt ved din død, udbetales til dine efterladte. “Resterende” livrente bliver i pensionsselskabet, og går til pensionsudbetalinger til selskabets andre kunder.


Udgivet

i

af

Kommentarer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.